Orgány spoločenstva

Výbor:

Predseda spoločenstva: Florián Chmelár
Podpredseda spoločenstva: Ing. Jozef Chmelár

Členovia: 
Pavol Baranček
Judr. Stanislav Blšák
Michal Dudášik
Stanislav Gašper
Peter Havrila
Alojz Maruniak
Peter Pazúrik

Dozorná rada:

Predseda dozornej rady: Vilma Balážová

Členovia: 
Jaroslav Dudášik
Jozef Kravský
Dušan Pazúrik
Anton Zaťko

Pracovné funkcie:

Účtovníčka: Monika Grilusová
Odborný lesný hospodár: Ing. Juraj Žuffa
Lesník: Ing. Martin Lofaj