Orgány spoločenstva

Výbor:

Predseda spoločenstva: Florián Chmelár


Dozorná rada:

Predseda dozornej rady: Vilma Balážová


Pracovné funkcie:

Účtovníčka: Monika Grilusová
Odborný lesný hospodár: Ing. Juraj Žuffa
Lesník: Ing. Martin Lofaj