Orgány spoločenstva

Výbor:

Predseda spoločenstva: Florián Chmelár
Podpredseda spoločenstva: Ing. Martin Lofaj

Členovia: 
Bc. Pavol Baranček
Judr. Stanislav Blšák
Michal Dudášik
Stanislav Gašper
Peter Havrila
Dušan Pazúrik
Peter Pazúrik

Dozorná rada:

Predseda dozornej rady: Jozef Kravský

Členovia: 
Jaroslav Dudášik
Jozef Janota
František Suľa
Anton Zaťko

Pracovné funkcie:

Účtovníčka: Monika Grilusová
Odborný lesný hospodár: Ing. Juraj Žuffa
Lesník: Ing. Martin Lofaj
© 2019 Pozemkové spoločenstvo bývalí urbarialisti obce Krivá. Všetky práva vyhradené.
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!