Oznamy

Vážené členky a členovia spoločenstva,

v tejto časti nájdete zápisnicu z valného zhromaždenia, ktoré sa konalo korešpondenčnou formou a taktiež prijaté uznesenie z valného zhromaždenia 2021.


Vážené členky a členovia spoločenstva,

v tejto časti nájdete všetky podklady ku korešpondenčnému hlasovaniu a voľbám do orgánov spoločenstva pre ďalšie funkčné obdobie. Kliknutím na jednotlivé súbory si otvoríte všetky informácie.

Ďakujeme Vám za aktívny prístup k tejto mimoriadnej forme hlasovania.

© 2019 Pozemkové spoločenstvo bývalí urbarialisti obce Krivá. Všetky práva vyhradené.
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!