Čo ponúkame

Ponuka reziva - krovy, dosky, laty, hranolyPonuka reziva

V našej pílnici pílime rôzne smrekové stavebné a stolárske rezivo podľa požiadaviek zákazníka. Či už sa jedná o dosky, laty, hranoly na stavebné účely ako aj kvalitné rezivo rôznej akostnej triedy na dekoračné účely. Vieme pripraviť kvalitné rezivo a v dobrých cenových reláciách.

Výroba krovov

Dodáme vám krovy napílené podľa vašej technickej dokumentácie, resp. vašej požiadavky. Dodávka môže obsahovať kompletné smrekové rezivo potrebné k zhotoveniu krovu. Jedná sa o dosky, laty, hranoly, krokvy, pomúrnice a klieštiny.


Predaj palivového dreva

Dodávka palivového dreva je podmienená potrebným množstvom odpadovej suroviny na výrobu palivového dreva. Preto je vhodné sa dopredu informovať o možnosti tejto dodávky.

© 2019 Pozemkové spoločenstvo bývalí urbarialisti obce Krivá. Všetky práva vyhradené.
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!